Ljubljana, 29 november 2019

Zaključek projekta obnove pregrade Vonarje

 U Termah Olimia pri Podčetrtku je bil 28. novembra 2019 obeležen zaključek izvedbe projekta Frisco 2.1: Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 – Modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje. Cilj projekta je bila izvedba strukturnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje. Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 evrov, od katerih 85% oziroma 1.426.746,25 evrov financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, 15 % naložbe predstavljajo lastna sredstva partnerjev. Projekt sta izvedli Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode.

Navzoče so nagovorili: minister za okolje in prostor Republike Slovenije Simon Zajc, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Tomaž Prohinar, direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Nevenka Ribič ter pomočnica ministra za varstvo okolja in energetiko Republike Hrvaške Elizabeta Kos. Govorci so pohvalili modernizacijo in nadgradnjo pregrade, kakor tudi odlično sodelovanje projektnih partnerjev in lokalne skupnosti na projektu, ki bo prispeval k zmanjšanju poplavne ogroženosti in turističnemu razvoju lokalnih skupnosti na obeh straneh meje.

Predstavitve so se udeležili tudi predstavniki obmejnih občin z obeh straneh Sotle: Zvonko Jutriša, župan Opčine Hum na Sutli, Ksenija Krivec Jurak, županja Občine Zagorska Sela in Peter Misja, župan Občine Podčetrtek, kakor tudi Anđelko Ferek-Jambrek, namestnik župana Krapinsko-zagorske županije.

Izvor fotografija je Zajedničko tajništvo Interreg Slovenija – Hrvatska.