Ljubljana, 23 marec 2020

POMEMBNO OBVESTILO

Zaradi uvajanja ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa (COVID-19) so vse konzularne stranke dolžne svoj prihod v Veleposlaništvo najaviti preko telefonske številke 01 200 401.
Stranke naj s seboj prinesejo svoj kemični svinčnik.
V Konzularni oddelek vstopa samo stranka, ki vlaga konzularni zahtevek, brez spremstva.
Po vstopu v zgradbo si mora stranka umiti oziroma razkužiti roke.
Pred oddajo konzularnega zahtevka je stranka dolžna izpolniti Izjavo, s katero potrjuje, po svojem najboljšem vedenju, da:
- nima simptomov okužbe,
- ni imela kontaktov z osebami, ki so prenosniki koronavirusa ter da
- v zadnjih 14 dnevih ni bivala v državah, kjer je vzpostavljena karantena zaradi korona virusa.