Ljubljana, 13 marec 2020

POMEMBNO OBVESTILO

Zaradi uvajanja ukrepov za omejevanje prenosa korona virusa (COVID-19), od ponedeljka, 16. marca 2020 morajo vse konzularne stranke svoj prihod v Veleposlaništvo najaviti preko telefonske številke 01 200 401.

Stranke naj s seboj prinesejo svoj kemični svinčnik.

V Konzularni oddelek vstopa samo stranka, ki vlaga konzularni zahtevek, brez spremstva.

Po vstopu v zgradbo si mora stranka umiti oziroma razkužiti roke.

Pred oddajo konzularnega zahtevka je stranka dolžna izpolniti Izjavo, s katero potrjuje, po svojem najboljšem vedenju, da:

    - nima simptomov okužbe,

    - ni imela kontaktov z osebami, ki so prenosniki korona virusa ter da

   - v zadnjih 14 dnevih ni bivala v državah, kjer je vzpostavljena karantena zaradi korona virusa.