Ljubljana, 21 oktober 2019

6. medžimurska popevka

Hrvaško kulturno društvo Medžimurje – Ljubljana je 19. oktobra 2019 organiziralo 6. medžimursko popevko z nazivom »Fala ti božek za Međimurje«.

Predstavili so se otroška sekcija Žabice, mešani pevski zbor Katruže, tamburaški sestav Đilkoši, vokalno-instrumentalni sestav Prijatelji ter folklorna sekcija Trsek, ki delujejo v okviru Hrvaškega kulturnega društva Medžimurje.

Žabice so zapele medžimurski ljudski pesmi »Štefek z mostoči« in »Protuletje se otpira«. Mešani pevski zbor Katruže je izvedel medžimursko ljudsko pesem »Deca, moja deca« ter »Golub ne pozabi me«. Đilkoši so izvedli »Evo mene moji ljudi«, »Jedna će mandolina« ter »Samoborci piju vino z lonci – Vesela je šokadija«. Folklorna sekcija Trsek in vokalno instrumentalni sestav Prijatelji so izvedli splet medžimurskih ljudskih pesmi in plesov »Ki so dečki črljenejši«.

Gosti večera so bili KUD Sloga Retkovci s tamburaško in folklorno skupino, ki sta izvedli pesmi in plese Slavonije ter Limena glazba Općine Kotoriba, ki je izvedla popularne skladbe domačih in tujih avtorjev.

Projekt ohranjanja narodne, kulturne in jezikovne dediščine Hrvatov v Sloveniji sta finančno podprla Osrednji državni urad za Hrvate izven Republike Hrvaške in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.