Ljubljana, 01 junij 2017

30 let Kulturnega društva Žumberak

Kulturno društvo Žumberak je 28. maja 2017 obeležilo 30. letnico delovanja s priložnostnim programom v Kulturnem domu Janeza Trdine v Novem mestu. Navzoče je nagovoril predsednik društva Milan Car, ki je ustanoviteljem društva podelil priznanja za njihovo dolgoletno delo. Za spodbujanje sodelovanja med dvema sosednjima državama se je društvu zahvalil tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki je posebej izpostavil delovanje društev v negovanju in širitvi zgodovine in kulture žumberškega konca, primarno v občinah Novo mesto, Metlika in Ozalj. Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1987, je leta 1991 odprlo v prostorih Osnovne šole v Radotićih svojo stalno muzejsko zbirku, kjer so razstavljeni številni predmeti iz zgodovine Žumberka. KUD Žumberak od leta 1991 izdaja svoj časopis „Žumberčanin“, v okviru društva pa deluje tudi tamburaška skupina, ki neguje izvorno žumberško glasbo. Društvo ima medu svojimi člani tudi nekaj slikarjev ter občasno razstavlja njihove slike. V okviru slavnostne prireditve ob 30. obletnici so nastopili tamburaši KUD Žumberak, folklorna skupina KUD Žumberak iz Metlike in „Dober dan“ Teater, prireditev pa se je zaključila s priložnostnim sprejemom. S strani Veleposlaništva RH v Sloveniji se je slavnostne prireditve udeležila pooblaščena ministrica Romana Franulović-Bušić.