Pripadniki hrvaškega naroda v Sloveniji

Pripadniki hrvaškega naroda stoletja živijo na področju Bele krajine, slovenskega dela Istre ter na področju Prekmurja in okoli Sotle, danes pa veliko število Hrvatov živi tudi v večjih mestnih središčih kot so Ljubljana, Maribor, Velenje, Novo mesto, Koper, Celje. Po neuradnih podatkih v Sloveniji živi okoli 55.000 pripadnikov hrvaškega naroda.

Hrvaška skupnost v Republiki Sloveniji nima priznanega statusa narodnostne manjšine, kljub njeni številčnosti in nesporni avtohtonosti. Republika Hrvaška podpira hrvaško skupnost pri reševanju vprašanja statusa Hrvatov kot avtohtone narodnostne manjšine v Republiki Sloveniji s ciljem, da se to vprašanje reši po istih načelih, kot je z ustavo rešen manjšinski status Slovencev v Republiki Hrvaški.

Pripadniki hrvaške skupnosti so del Zveze hrvaških društev v Sloveniji (SHDS), ki je krovna organizacija hrvaških društev.

Predsednik SHDS je Đanino Kutnjak, podpredsednika sta Joso Begić in Stjepan Šimunić.

Pod okriljem SHDS delujejo hrvaška kulturna društva:

      Hrvaško društvo Ljubljana,
      Hrvaško kulturno društvo Medžimurje Ljubljana,
      Hrvatsko kulturno združenje Novo mesto,
      Hrvaško kulturno umetniško, izobraževalno in športno društvo Istra Piran,
      Hrvaško kulturno društvo Maribor,
      Hrvaško kulturno društvo Pomurje Lendava,
      Hrvaško kulturno umetniško društvo Komušina Škofja Loka,
      Kulturno društvo Medžimurje Velenje,
      Društvo hrvaških študentov v Sloveniji,
      Medžimursko kulturno umetniško društvo Ivan Car.
 
Poleg hrvaških društev-članic SHDS, samostojno delujejo tudi:

     Kulturno umetniško društvo Žumberak iz Novega mesta,
     Hrvaško kulturno društvo Velenje,
     Matica Hrvatska Maribor.
 

    Društvo slovensko-hrvaškega prijateljstva deluje od leta 1992.

    Predsednik: dr. Božo Dimnik