Ljubljana, 26. listopada 2020.

Preporuka za putovanje u Sloveniju

Temeljem Odluke slovenske Vlade, koja je stupila na snagu 26. listopada 2020, osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili regija koje su na crvenom popisu u pravilu se određuje 10-dnevna karantena. Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči negativan test na  SARS-CoV-2 (COVID-19) ne stariji od 48 sati.

 

Osobe  koje dolaze iz narančastih ili zelenih država ili županija (regija) mogu ući u Sloveniju bez određivanja karantene i bez negativnog testa na SARS-CoV-2  (COVID-19).

 

Na Crvenom popisu hrvatskih županija od 26. listopada 2020. su:

Bjelovarsko-bilogorska županija,

Dubrovačko-neretljanska županija,

Karlovačka županija,

Krapinsko-zagorska županija,

Ličko-senjska županija,

Međimurka županija,

Osječko-baranjska županija

Požeško- slavonska županija,

Sisačko-moslavačka županija,

Splitsko-dalmatinska županija,

Varaždinska županija,

Virovitičko-podravska županija,

Vukovarsko-srijemska županija,

Zagrebačka županija

Grad Zagreb

 

Izuzetno, bez određivanja karantene i bez negativnog testa na SARS-CoV-2 (COVID-19) ulazak u Sloveniju iz „crvenih“ država i županija dozvoljen je:

1.    prekograničnim dnevnim radnim migrantima koji imaju radni odnos u jednoj od članica EU ili drugoj državi Schengenskog područja za što imaju dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj je naveden razlog za prelazak granice kao dnevni migrant;

2.    osobama koje su izaslane na obavljanje poslova u međunarodnom prijevozu ili se vraćaju s posla u međunarodnom prijevozu i to pri prelasku granice dokazuju sa  „Potvrdom za radnike u međunarodnom prometu“ iz Priloga 3  Izjave Komunikacije Komisije o uvođenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga  ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da ih je izaslao poslodavac;

3.    osobama koje prevoze robu ili osobe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije  u gospodarskom prometu, kao i za teretni i putnički promet  u tranzitu i napuštaju Sloveniju u roku od 12 sati od prelaska granice;

4.    osobama koje putuju u  tranzitu kroz Republiku Sloveniju i  napuštaju Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska;

5.    osobama koje putuju s diplomatskom putovnicom;

6.    članovima  strane službene delegacije koji dolazi u RS na osnovu potvrde ili službenog poziva nadležnog državnog tijela ili članovima službene delegacije Republike Slovenije koji se vraćaju iz inozemstva;

7.    predstavnicima stranih sigurnosnih tijela (policije ili pravosuđa) koji izvršavaju službeni nalog  i napuštaju Republiku Sloveniju odmah čim je to moguće po izvršenju naloga;

8.    pripadnicima Slovenske vojske, policije ili službenicima državnih tijela koji se vraćaju s rada u inozemstvu te službenicima državnih tijela koji se vraćaju sa službenog puta u inozemstvu;

9.    osobama koje prelaze granicu (dnevno ili povremeno) zbog uključivanja u odgoj i obrazovanje ili znanstveno istraživanje u Republici Sloveniji ili u inozemstvu i to dokazuju odgovarajućim dokazima, odnosno njihovim roditeljima ili drugim osobama koje ih prevoze i vraćaju se u roku od 24 sata nakon prelaska granice;

10.    osobama koje prelaze granicu zbog nužnih neodgodivih osobnih obveza  ili nužnih poslovnih razloga i  o tome  prilože odgovarajuće dokaze  te se vraćaju u najkraćem roku potrebnom za izvršenje posla, a najkasnije u roku od 48 sati od prelaska granice;

11.    osobama koje su prevezene u Republiku Sloveniju vozilom hitne pomoći ili sanitetskim vozilom kao i  pratećem zdravstveno osoblje u tom vozilu;

12.    osobama koje imaju dokaz o planiranom nužnom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u državi EU ili drugoj državi Schengenskog područja, te se vraćaju preko granice neposredno nakon završetka  zdravstvenog pregleda ili zahvata, odnosno odmah čim to zdravstveno stanje dopusti;

13.    osobama  koje su  dvovlasnici ili najamnici zemljišta u pograničnom području ili na obje strane državne granice, a koje prelaze državnu granicu sa susjednom državom zbog obavljanja poljoprivredno-šumarskih radova;

14.    osobi, koja je  slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji, a vlasnik je
nekretnine, odnosno plovila ili temeljem ugovora o zakupu ili najmu ima pravo korištenja nekretnine, plovila ili parcele u auto kampu u susjednoj državi iz koje ulazi u Republiku Sloveniju i to dokaže odgovarajućim dokazima, te ako se vraća u Sloveniju u roku od 48 sati po izlasku;

15.    osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji i je vlasnik ili
najamnik poljoprivrednog zemljišta u susjednoj državi i koja će pomoći pri ubiranju poljoprivrednih proizvoda i to dokazuje odgovarajućim dokazom ako se vraća  u roku od 24 sata od izlaska iz Republike Slovenije;

16.    osobama koje prelaze granicu  iz obiteljskih razloga radi održavanja kontakata sa užim članovima obitelj i vraćaju se u roku od 72 sata od prelaska granice;

17.    osobama koje nisu navršile 14 godina i prelaze granicu zajedno sa užim članom obitelji koji mora predočiti negativan test na prisutnost SARS-CoV-2 (COVID-19
 

Izuzetci iz točke 10., 13. i 14. odnose se i na članove uže obitelji ako putuju zajedno s osobom na koji se navedeni izuzetci odnose.

Preporučuje se pridržavanje epidemioloških mjera Nacionalnog instituta za javno zdravstvo RS https://www.nijz.si/


VAŽNA NAPOMENA

Privremeno je od 20. listopada 2020. uvedeno ograničenje kretanja ljudi na cijelom području Slovenije između 21,00 i 06,00 sati, osim u iznimnim slučajevima: uklanjanja neposredne opasnosti za zdravlje, život i imovinu, dolaska i odlaska s posla i obavljanja hitnih poslova, te pristupa i pružanja hitnih usluga.

 

Tranzit iz jedne države u drugu kroz Republiku Sloveniju je moguć uz uvjet da osoba koja tranzitira može napustiti Sloveniju zbog mjera susjednih država.  

Više informacija dostupno je na:

https://www.gov.si/teme/koronavirus/ na slovenskom jeziku,

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ na engleskom jeziku.

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa