Ljubljana, 12. listopada 2020.

Preporuka za putovanje u Sloveniju

Temeljem Odluke slovenske Vlade, koja je stupila na snagu 28. rujna 2020., uveden je narančasti popis država odnosno administrativnih jedinica unutar pojedinih država ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situacija.

Većina  hrvatskih županija nalazi se na narančastom popisu, pa osobe  koje dolaze iz tih županija mogu ući u Sloveniju bez određivanja karantene i bez negativnog testa na SARS-CoV-2  (COVID-19).

Na crvenom popisu hrvatskih županija od 12. listopada 2020. su:

Brodsko-posavska županija,

Dubrovačko-neretljanska županija,

Ličko- senjska županija,

Požeško- slavonska županija,

Splitsko-dalmatinska županija,

Virovitičko podravska županija

Osobama koje ulaze u Sloveniju iz hrvatskih županija koje su na crvenom popisu neće se odrediti karantena ako na graničnom prijelazu predoče negativan test na  SARS-CoV-2 (COVID-19).

Bez određivanja karantene i negativnog testa na SARS-CoV-2 (COVID-19) ulazak u Sloveniju dozvolit će se:

 1. prekograničnim dnevnim radnim migrantima koji imaju radni odnos u jednoj od članica EU ili drugoj državi Schengenskog područja za što moraju imati dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj je naveden razlog za prelazak granice kao dnevni migrant;
 2. osobama koje su izaslane na obavljanje poslova u međunarodnom prijevozu ili se vraćaju s posla u međunarodnom prijevozu i koji moraju pri prelasku granice predočiti „Potvrdu za radnike u međunarodnom prometu“ iz Priloga 3 „Komunikacije Komisije o uvođenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga“ ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da ih je izaslao poslodavac;
 3. osobama koje prevoze robu ili osobe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije koji moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati od prelaska granice;
 4. osobama koje putuju u  tranzitu kroz Republiku Sloveniju, i koje moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska;
 5. osobama koje putuju s diplomatskom putovnicom;
 6. članovima  strane službene delegacije koji dolazi u RS na osnovu potvrde ili službenog poziva nadležnog državnog tijela ili članovima službene delegacije Republike Slovenije koji se vraćaju iz inozemstva;
 7. predstavnicima stranih sigurnosnih tijela (policije ili pravosuđa) koji izvršavaju službeni nalog  i napuštaju Republiku Sloveniju odmah čim je to moguće po izvršenju naloga;
 8. pripadnicima Slovenske vojske, policije ili službenicima državnih tijela koji se vraćaju s rada u inozemstvu te službenicima državnih tijela koji se vraćaju sa službenog puta u inozemstvu;
 9. osobama koje prelaze granicu (dnevno ili povremeno) zbog uključivanja u odgoj i obrazovanje ili znanstveno istraživanje u Republici Sloveniji ili u inozemstvu i to dokazuju odgovarajućim dokazima, odnosno njihovim roditeljima ili drugim osobama koje ih prevoze i vraćaju se u roku od 24 sata nakon prelaska granice;
 10. osobama koje prelaze granicu zbog nužnih neodgodivih osobnih obveza  ili nužnih poslovnih razloga i  o tome  prilože odgovarajuće dokaze  te se vraćaju u najkraćem roku potrebnom za izvršenje posla, a najkasnije u roku od 48 sati od prelaska granice;
 11. osobama koje su prevezene u Republiku Sloveniju vozilom hitne pomoći ili sanitetskim vozilom kao i  pratećem zdravstveno osoblje u tom vozilu;
 12. osobama koje imaju dokaz o planiranom nužnom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u državi EU ili drugoj državi Schengenskog područja, te se vraćaju preko granice neposredno nakon završetka  zdravstvenog pregleda ili zahvata, odnosno odmah čim to zdravstveno stanje dopusti;
 13. osobama  koje su  dvovlasnici ili najamnici zemljišta u pograničnom području ili na obje strane državne granice, a koje prelaze državnu granicu sa susjednom državom zbog obavljanja poljoprivredno-šumarskih radova;
 14. osobi, koja je  slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji, a vlasnik je nekretnine, odnosno plovila ili temeljem ugovora o zakupu ili najmu ima pravo korištenja nekretnine, plovila ili parcele u auto kampu u susjednoj državi iz koje ulazi u Republiku Sloveniju i to dokaže odgovarajućim dokazima, ta ako se vraća u Sloveniju u roku od 48 sati po izlasku;
 15. osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji i vlasnik je ili najamnik poljoprivrednog zemljišta u susjednoj državi i koja će pomoći pri ubiranju poljoprivrednih proizvoda i to dokazuje odgovarajućim dokazom ako se vraća  u roku od 24 sata od izlaska iz Republike Slovenije;
 16. osobama koja u Republiku Sloveniju dolaze iz države članice EU odnosno države članice Schengenskog prostora  koja je uvrštena na narančasti popis;
 17. osobe koje prelaze granicu  iz obiteljskih razloga radi održavanja kontakata sa užim članovima obitelj i vraćaju se u roku od 72 sata od prelaska granice;
 18. osobe koje nisu navršile 14 godina i prelaze granicu zajedno sa užim članom obitelji koji mora predočiti negativan test na prisutnost SARS-CoV-2 (COVID-19

Izuzetci iz točke 10., 13. i 14. odnose se i na članove uže obitelji ako putuju zajedno s osobom na koji se navedeni izuzetci odnose.

Preporučuje se pridržavanje epidemioloških mjera Nacionalnog instituta za javno zdravstvo RS https://www.nijz.si/

Više informacija dostupno je na:

https://www.gov.si/teme/koronavirus/ na slovenskom jeziku,

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ na engleskom jeziku.https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa